Hvis du ønsker at blive vognmand, skal du indsende en vognmandstilladelse. Det vil altså sige, at hvis du ønsker at fragte gods for kunder, skal du indsende informationer om, hvilke faglige kvalifikationer du har. Du skal desuden berette om økonomien i virksomheden. I dokumentet skal det også fremgå, om du har gæld til det offentlige eller andre restancer.

Universaltilladelse gælder i Danmark og resten af EU

Når du opnår din vognmandstilladelse, har du mulighed for at transportere gods for virksomheder og privatpersoner i hele landet og resten af EU. Derfor kaldes vognmandstilladelsen også for en universaltilladelse.

Vognmandsgodkendelsen gives også kun, hvis du har bestået et kursus i godsvognmandskørsel. Kurset skal være godkendt af Færdselsstyrelsen og må ikke være mere end 10 år gammelt.

Prisen for at blive vognmand

Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvor meget en vognmandstilladelse koster, har vi her listet priser for godkendelser. Ejer du din egen virksomhed, hvor I er flere, der skal have en vognmandstilladelse, så koster de to første tilladelser 150.000 kr. De efterfølgende tilladelser ligger på 40.000 kr. pr. styk.

Det er desuden et krav, at alle, der ønsker at blive vognmand, skal kunne dokumentere, at de ikke tidligere er blevet dømt for noget, der kan være skadeligt for vedkommendes arbejde som vognmand. Det kunne f.eks. være, hvis du tidligere er blevet straffet for at have indtaget alkohol og ført et transportmiddel efterfølgende.

Ellers er det bare at begynde rejsen mod at blive en godkendt vognmand. God fornøjelse!