CDF-simulering
CDF står for Computational Fluid Dynnamics, hvilket indebærer en beregning på computer af væske- og gasstrømninger. Disse kompliceres beregninger omfatter ofte strømninger med varmeovergang, varmestråling, forbrænding, opblanding, kemi, partikler m.m.

CDF-analyse er et værktøj, der bliver benyttet i forbindelse med at bestemme termodynamiske stømningsrelaterede fænomener. Et eksempel på en problemstilling, hvortil man kunne brug CDF, kunne være kombination af varmeledning, konvektion, kemiske reaktioner stråling, hvor værktøjet kunne benyttes til at løse strømningsfeltet.

Det skal siges, at CDF-værktøjet dog ikke kan erstatte laboratorietests, men det kan bruges til afprøvning omfattende parameterundersøgelser, hvilket sikrer, at man tidligt i processen kan træffe det rette valg i forhold til tekniske løsninger i projektet.

Formål med at benytte CFD

Formålet med at benytte CFD er ofte følgende:

  • At reducere udviklingsomkostninger og tid i forbindelse med nye produkter
  • Forudsige konsekvenser i de tilfælde, hvor det er besværligt at lave fuldskalaforsøg
  • At øge forståelse af processerne i forbindelse med analyser

Hvorhenne anvendes CFD?

Nedenfor ses en oversigt over steder, hvor man anvender CFD’er:

  • Bygninger
  • Elektronik
  • Kedler
  • Kølerum
  • Pumper