Sådan bliver du “slamsuger”

Hvis du kunne tænke dig at arbejde med slamsugning, er det en god idé at søge information om, hvordan arbejdet foregår, hvad der kræves af dig og ikke mindst hvilken uddannelsesmæssig baggrund, det forventes at du har. Du kan ikke tage en uddannelse i decideret slamsugning. Men en uddannelse som kloakmester, er det vej, du skal gå, hvis du gerne vil være slamsuger.

Uddan dig til kloakmester

Uddannelsen til kloakmester er en selvbetalt kursusuddannelse, der koster omkring 50.000-60.000 kroner. Godtgørelse er muligt at søge, hvis du lever op til kravene vedrørende tabt arbejdsindtægt. Forudsætningen, for at du kan tage uddannelsen som kloakmester, er, at du er uddannet bygningskonstruktør, murer, VVS eller har mindst 2 års erhvervserfaring hos en kloakmester. Uddannelsen varer i alt omkring 60 hele dage, hvoraf den praktiske del af kurset tager 12 dage. Undervisningen vil enten være fordelt på to aftner om ugen eller en hel dag om ugen. Det vil variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Kloakmestereksamen  

Kloakmestereksamen består også af både en teoretisk og en praktisk del. Begge dele af eksamen skal være bestået inden for 2 år, for at du kan få dit bevis og endeligt komme til at arbejde med slamsugning.