For at have tilladelse til at fungere som vognmand skal du have gennemført et godkendt vognmandskursus. Vognmandskurset giver dig bred viden i forhold til færdselslovgivning, skatteforhold, forsikring, kontrakter samt told, moms og afgifter.

Vognmandskurset henvender sig primært til personer, der vil drive egen vognmandsforretning eller vil arbejde i en vognmandsvirksomhed.

Indhold på vognmandskurset

På vognmandskurset undervises du i reglerne i henhold til at drive vognmandsvirksomhed. Du undervises i følgende emner:

  • Arbejdsmarkedet, hvor du vil lære om regler, forhold og vilkår for forskellige brancher såsom flyttebranchen, renovation og befordring.
  • Virksomhedsledelse – herunder skat, regnskab, virksomhedsformer og forsikring
  • Transportpapirer/dokumenter – herunder branchens krav og tilladelser
  • Køretøjer – herunder krav til køretøjets stand og vedligeholdelse
  • Forhandlingsteknik – herunder værktøjer og eksempler på forhandling
  • Trafiksikkerhed/sikkerhedsledelse – herunder færdselsregler samt centrale forbrug og begrænsninger

Undervisningen på kurset kan både forløbe dag, aften og weekend. Derudover kan kurserne tilrettelægges helt eller som delvis online undervisning.

Kurset for gods- og busvognmænd er mindst 144 lektioner a 45 minutter over 10 dage.

Kurser for varebilsvognmænd er mindst 37 lektioner a 45 minutter varighed over 5 dage

Kravet for at kunne blive optaget på vogsmandskurset er, at du er fyldt 18 år.

Ved kursets afslutning skal du til eksamen i pensum, hvilket finder sted ved en skriftelig prøve.

Hvad tjener en vognmand?

Hvad en vognmand tjener, kan variere utrolig meget. I den halvårlige transportanalyse fra 2020, hvor Deloittes eksperter analyserede danske vognmænds resultater og udviklingstendenser, blev det slået fast, at den gennemsnitlige indkomst er 44.500 kr. pr. ansat.