Den overvejende del af de batterier, der er på markedet i dag, er blybatterier. Dog er den kemiske proces, der driver batterierne den samme, men ved at ændre på små tekniske detaljer, kan batterierne opnå forskellige egenskaber.

Hvad er et startbatteri?

Meningen med et startbatteri er, at det skal kunne give kraftig strøm i en kort periode. Dette muliggøres ved at bruge 1 mm tyde porøse blyplader, der har en stor overflade. Dette gør det med andre ord muligt at trække meget strøm hurtigt ud af batteriet, hvilket er relevant, når en skal startes. Ulempen ved denne type batteri er, at den ikke kan aflades til under 50% af kapaciteten uden at tage skade. Hvis denne afladning til under 50% af kapaciteten finder sted mere end 10-15 gange, kan batteriet ødelægges.

Startbatteriet er en åben type, hvilket vil sige, at det afgiver gas ved opladning. Hvis det bliver opladet med for høj strømstyrke, er der mulighed for, at batteriet mister vand. Af denne grund er det derfor en god ide at holde øje med syrebalancen i batteriets celler.

Startbatteriet selvaflades forholdsvist hurtigt, og det bør altid oplades med 3-4 måneders intervaller – også selvom det ikke benyttes. Dette skal ses i lyset af, at hvis det aflades til under 50% af kapaciteten, kan det gå i stykker.

Hvad er et fritidsbatteri?

Fritidsbatteriet er opbygget af tykke plader i gitter, der har en mindre overflade end startbatteriet. Dette batteri er betydeligt mere robust i forhold til afladning og kan aflades ned til 20% af makskapaciteten. Det er også et åbent batteri og afgiver derfor gas under opladning. Af denne grund kan det, ligesom startbatteriet, have behov for efterfyldning af vand. Hvis fritidsbatteriet er dimensioneret i et kraftigt nok omfang, kan også bruges til mover og som startbatteri.

Kontakt en forhandler Hvis du står og mangler et startbatteri til dit køretøj, skal du blot finde en forhandler, der kan sælge dig det startbatteri, du står og mangler.