Overordnet set består træpiller af sammenpresset savsmuld og træspåner. Træpiller består nemlig, som navnet antyder af træ. Derfor kan al træ i realiteten også bruges til at producerer træpiller. Gran, fyr og bøg er her i blandt de mest udbredte træsorter til fremstilling af træpiller. Pillerne bliver brændt af i et pillefyr, der fungerer på nøjagtig samme måde som et oliefyr, hvor der blot fyres med piller frem for olie.  Træpiller minder dog på ingen måde om olie som brændsel. De er nemlig et organisk stof, kaldet biomasse, som er utrolig miljørigtigt at anvende, og som ved afbrænding bliver omdannet til varme og el. I Danmark er der ikke mange regler vedrørende træpiller, dog er der lovkrav om et indhold af max 1% limrester. Derfor skal man som bruger af træpiller være opmærksom på, om der er tilsat andre stoffer. Jo færre tilsætningsstoffer i dine træpiller, jo bedre og mere miljørigtig en afbrænding får du.  

Træpiller som CO2-neutralt brændstof

Der er mange årsager til, at man kan argumentere for at træpiller er en fremragende opvarmningskilde. Èn af de fremtrædende er, at det er et meget miljørigtigt alternativ til olie, kul og gas. Det træ, der anvendes i produktionen af træpiller, afgiver nemlig kun den mængde CO2, træet allerede har optaget i skoven. Derfor påvirker afbrændingen af træpiller altså ikke CO2-udledningen på nogen måde.