I dag findes der meget skarpe bygningsreglementer i forhold til lufttæthed. Disse regler er kommet til verden for at sikre, at vi ikke bruger for meget energi til opvarmning, men betyder på den anden side, at luften i bygningen ikke udskiftes ved tilfældige utætheder, som den tidligere gjorde. Derfor er der i dag behov for et mekanisk ventilationssystem, der kan sikre, at indeklimaet er godt, og der ikke opstår fugt i bygningen.

Hvad medfører dårligt indeklima?

Vi bruger i gennemsnit størstedelen af vores tid indendørs, og det er derfor altafgørende for vores velbefindende, at klimaet er godt. Såfremt klimaet i boligen er dårligt, er typiske symptomer på dette hovedpine, hoste, kvalme, udslæt, træthed og allergi, der i værste tilfælde kan ende ud i astma. Derudover kan dårligt indeklima også give psykiske problemer såsom lav koncentrationsevne samt søvnbesvær, hvilket vil påvirke dit daglige produktionsniveau.

Udover at påvirke mennesker, der bor i boligen, er dårligt indeklima også årsag til, at din bolig kan beskadiges. Hvis fugtigheden i din bolig er for høj, kan der på sigt opstå svamp i boligen. For at holde øje med fugtighed i boligen, kan du måle fugtigheden med noget, der kaldes et hygrometer. Man taler generelt om, at fugtigheden i boligen bør ligge på 25-65%, hvor det om sommeren er meget naturligt, at fugtigheden er højere.

Hvad kan du gøre for at mindske luftfugtigheden?

Af det følgende fremgår 5 råd til at mindske luftfugtigheden i boligen:

  • Minimer tøjtørring i boligen
  • Tag korte brusebade og sørg for god ventilation på badeværelset
  • Anvend låg på gryderne ved madlavning
  • Sørg for god udluftning under madlavning – anvend emhætte
  • Sørg for at rengøre ventilationsinstallationerne

Kontakt leverandør af ventilationssystem

Hvis du har problemer med høj fugtighed i din bolig, eller du blot ønsker bedre boligventilation i hjemmet, skal du kontakte en virksomhed, der kan hjælpe dig med installation af et ventilationssystem, hvilket uden tvivl vil kunne forbedre luften i hjemmet og minimere de risici såsom lav koncentrationsevne og søvnbesvær, der er forbundet med dårligt klima.